MediaGuru Academy až v průběhu roku 2020.

O projektu

Marketing se v posledních letech změnil – všechno je rychlejší, komplexnější, náročnější. Vhled do životů lidí vystřídaly tuny chladných dat. Zatímco při každodenním rozhodování význam emocí roste, firmy se zavírají do spirály racionálních úvah.

Každý den se objevují desítky nových trendů. A firmám to imponuje. Chtějí být inovativní, digitální, dynamické. Investují velké množství času a energie na to, aby jim neujel vlak. Málo se však mluví o tom, že tento přistup často vede k vyčerpání, vyhoření, ztrátě kontaktu se zákazníky.

Díky zkušenosti s více než 450 klienty jsme měli možnost víc porozumět tomu, co v marketingové komunikaci nejlépe funguje. Prostřednictvím 7 interaktivních bloků pod vedením mediálních expertů pochopíte, jak se na moderní dobu dívat. Co je šum, a kde je opravdová hodnota.

Mediaguru Academy je vzdělávací platforma určena pro všechny, kteří prahnou po nových informacích. Přináší postřehy přímo z praxe. Sdílí znalosti, zkušenosti a dovednosti lidí, kteří se tématy každý den reálně zabývají.

Vzdělávání probíhá v setu šesti 3hodinových workshopů, kdy každý je zaměřený na určité téma.

 

Prohlédnout témata workshopů